διαδρομές και από χωματόδρομο

Από Θεσσαλονίκη (μέσω Ελληνικού) 60 χλμ.
πλέον χωματόδρομος 14 χλμ

Από Σέρρες (μέσω Ελληνικού) 48 χλμ.
πλέον χωματόδρομος 14 χλμ.

Από Σέρρες (μέσω Λιθοτόπου) 34 χλμ.
πλέον χωματόδρομος 13 χλμ.