διαδρομές μόνον από άσφαλτο

Από Θεσσαλονίκη (μέσω Κιλκίς) 84 χλμ.

Από Σέρρες (μέσω Ελληνικού) 95 χλμ.


Από Σέρρες (μέσω Ροδόπολης) 122 χλμ.


Από Έδεσσα (μέσω Πολυκάστρου) 159 χλμ.

Από Καβάλα (μέσω Λητής)


Από Κατερίνη (μέσω Λητής)

Από Κατερίνη (μέσω Πολυκάστρου)